Pagina's

woensdag 23 januari 2013


Meer dan 10 jaar geleden in het atelier Leeuwenhoek, het schilderij van 100*100cm werd later aangekocht door gemeente Zoetermeer

dinsdag 22 januari 2013

de verouderde website baZtille is vervangen door een andere, de naam verschilt niet zo veel, de hoeveelheid informatie is uitgebreid en anders ingedeeld,

er is een aanzienlijke hoeveelheid beeldmateriaal te zien, over datgene wat in/om/met BaZtille en haar kunstenaars in de afgelopen jaren zoal plaatsvond

en vanaf heden staat de naam van de website in De Witte Raaf en de Kunstkrant

www.ateliersbaztille.nl