Pagina's

vrijdag 28 oktober 2011


Broedplaats

In Capelle a/d IJssel was ik onlangs om daar van gedachte te wisselen over het fenomeen Broedplaats. Aanleiding om daar over te praten was omdat er een oud schoolgebouw een nieuwe functie moet krijgen. Het schooltje, gebouwd in 1864, is niet meer als zodanig in gebruik. De huidige eigenaar , college van een scholengemeenschap, wil zich uitsluitend op schoolactiviteiten richten.

De gemeente Capelle onderzoekt welke mogelijkheden er zich voordoen voor hergebruik. Een vaker gebruikte methode is om kunstenaars in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van het gebouw op basis van ‘ anti-kraak ‘. Ervaring bij de gemeente Capelle met kunstenaars om van een dergelijke plek een broedplaats te creĆ«ren is er niet. En wat behelst een dergelijke typering. Wat zijn de verwachtingen maar ook welk nieuw doel stelt men ?

Bij aankomst heb ik eerst even verkennend rondgekeken. De ligging van het pand is direct achter een rij woonhuizen en grenst met het schoolplein aan de achtertuinen. Het gebouw heeft een licht hellend schuin dak. Het is langwerpig zonder etage. De entree, met een stenen trap van drie treden. De lokalen zijn ruim en redelijk hoog. Een lange gang die aan het eind een haakse bocht heeft naar links. Aan de achterzijde is nog een ruim speelplein over de gehele lengte van het gebouw.

In de ‘ achtertuin ‘ staat nog een klein gebouw dat het eerste schooltje was. Mooie IJsselsteentjes !

In een van de lokalen kwamen wij bijeen, leden van het gemeentelijk college, waaronder de wijkwethouder, die functie werd vervuld door de Burgemeester van Capelle, enkele wethouders, het bestuur van het scholencollege en bewoners uit de wijk.

Nadat ik in het kort had verteld wat een broedplaats zoal behelst was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Zoals vaker is dan de heikele vraag wat het kost en wie gaat dat betalen. Gelukkig was er ook een makelaar die kon vertellen wat het perceel inclusief moet kosten. Daardoor verdwenen de speculaties. Over blijft de vraag wie wil en kan het op zich nemen. Niet zozeer het van de grond krijgen van een echte Broedplaats eerder een soort Cultureel wijkcentrum. Uiteenlopende belangen en wensen zullen in de komende periode eerst duidelijk op tafel moeten komen. Anders verzand het in een plek waar iedereen van alles van verwacht maar waar uiteindelijk niets van terecht komt. Het is in ieder geval een plek met potentie. De omvang en de mogelijkheden lijken mij redelijk. Heel groot is het echter niet. In ieder geval is het een ideale locatie voor kunstenaars en niet alleen voor startende.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten